Phim Bố Y Thần Tướng 2006

Chọn các tập bên dưới để xem

Phim Bố Y Thần Tướng 2006

Bộ phim "Bố Y Thần Tướng" kể theo thông lệ của võ lâm, cứ năm năm một lần, cao thủ của Ngũ đại phái sẽ tham gia cuộc đấu tranh giành Kim Ấn, môn phái nào thắng sẽ giữ ngôi minh chủ võ lâm trong 5 năm. Ngày tranh tài sắp đến, các cao thủ của phái Bạch đạo lần lượt bị ám sát. Lý Bố Y là một người tinh thông tướng số, mang nặng lòng hiệp nghĩa, quyết tìm ra chân tướng sự việc.

Xem phim Bố Y Thần Tướng trọn bộ - Face To Fate 2006 (lồng tiếng) - Đạo diễn: Quan Vĩnh Trung - Diễn Viên: Lâm Văn Long - Lý Bố Y, Lâm Phong - Lại Dược Nhi, Dương Di - Diệp Mộng Sắc, Lý Thi Vận - Yên Dạ Lai, Hướng Hải Lam - Mễ Tiêm, Khương Đại Vệ - Thẩm Tinh Nam, Hồ Định Hân - Thẩm Giáng Hồng, Quách Chính Hồng - Liễu Phần Dư, Lý Gia Thanh - Trâu Từ, Mạch Trường Thanh - Hạng Thiếu Ảnh, Lạc Ứng Quân - Ứng Thiên Thành / Ca Thư Thiên, Âu Thoại Vỹ - Bạch Thanh Thư, Viên Thể Vân - Như Tiểu Ý, Lữ San - Phương Tuyết Quân, Ngải Uy - Khô Mộc, Trần Vinh Tuấn - Tàng Kiếm / Mai Kiếm, Trần Sơn Thông - Diệp Sở Thậm, Quách Diệu Minh - Tống Vãn Đăng, Dương Minh - Sở Vãn Cung, Lâm Kính Cương - Mạch Vãn Đường, Trần Khôn - Phó Vãn Phi, Lý Thể Ninh - Trình Nhật Hà, Tần Hoàng - Cầu Tử, Trương Anh Tài - Lại Dược Lang, La Lạc Lâm - Vô Tướng Tử, Vương Thanh - Âu Dương Biên Bức, Tăng Vỹ Quyền - Chư Cát Bán Lý, Lương Kiện Bình - Đổng Chí Bình, Lý Lệ Lệ - Hiểu Nguyệt, Lý Gia Đỉnh - Quách Đại Giang, Hoa Trung Nam - Tiêu Đại, Dương Na - Giang Bích Linh, Quan Thanh - Trương Hạnh Thủ, Dương Gia Nặc - Từ Thiên Phúc, Quách Trác Hoa - Cừu Ngũ Hoa, La Vịnh Nhàn - Miêu Tiểu Ngọc, Khâu Tử Hiên - Vấn Tiểu Sơn, Bạch Nhân - Lữ Phụng Tử, Tiển Hạo Anh - Văn Cửu Công, Dương Thoại Lân - Tửu Thánh, Lý Tử Kỳ - Trương Hạnh Thủ, Trương Khiết Liên - Hưởng Nhật Vân, Chiêm Tú Quân - Xuân Đào, Cổ Minh Hoa - Chung Thác, Khưu Tử Khiêm - Mẫn Tiểu Sơn, Lưu Giang - Hữu Nhai Tử, Hạ Bình - Nhị thẩm - Quốc gia: Hồng Kông - Thể loại: Võ Thuật, Dã sử - cổ trang - Thời lượng: 30 Tập - Năm phát hành: 2006